02833699628

شماره تماس :02833699628


آدرس :قزوین، پونک، بلوار نخبگان، بالای داروخانۀ دکتر غلامپور، طبقۀ2، واحد8.


اساتید موسسه


دوره های تحت تدریس : مجید علمدار
نام دورهمشاهده جزئیات
تمبک
گروه نوازی تمبک

خروج
بیوگرافی : مجید علمدار


خروج
دوره های تحت تدریس : تبسم بخت
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج
بیوگرافی : تبسم بخت


خروج
دوره های تحت تدریس : هدیه تقوی
نام دورهمشاهده جزئیات
پیانو

خروج
بیوگرافی : هدیه تقوی


خروج
دوره های تحت تدریس : مرضیه کریمیفر
نام دورهمشاهده جزئیات
گیتار بانوان
گروه نوازی گیتار

خروج
بیوگرافی : مرضیه کریمیفر


خروج
دوره های تحت تدریس : نسرین عظیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
ویولن
گروه نوازی ویولن

خروج
بیوگرافی : نسرین عظیمی


خروج
دوره های تحت تدریس : متین کاکاوند
نام دورهمشاهده جزئیات
سنتور و موسیقی کودک
گروه نوازی ستور

خروج
بیوگرافی : متین کاکاوند


خروج
دوره های تحت تدریس : محمدرضا علمدار
نام دورهمشاهده جزئیات
تار و سه تار
گروه نوازی سه تار و تار
گروه نوازی سه تار وتار

خروج
بیوگرافی : محمدرضا علمدار


خروج
دوره های تحت تدریس : سعید نظری

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست


خروج
بیوگرافی : سعید نظری


خروج
دوره های تحت تدریس : علی میزانی
نام دورهمشاهده جزئیات
دف

خروج
بیوگرافی : علی میزانی


خروج
دوره های تحت تدریس : نیما شیخی
نام دورهمشاهده جزئیات
کاخن

خروج
بیوگرافی : نیما شیخی


خروج
دوره های تحت تدریس : فاطمه سیمیاری
نام دورهمشاهده جزئیات
دف بانوان

خروج
بیوگرافی : فاطمه سیمیاری


خروج
دوره های تحت تدریس : حامد انصاری
نام دورهمشاهده جزئیات
نی

خروج
بیوگرافی : حامد انصاری


خروج
ارتباط با ما

مدیر‌ـ‌مسئول: محسن فریدمهر -متولد 1363 قزوین -کارشناس‌ارشد نوازندگی ساز ایرانی (دانش‌آموختۀ دانشگاه هنر تهران) مدرس دانشگاه علمی‌ـ‌کاربردی فرهنگ و ارشاد استان قزوین ...