02833699628

شماره تماس :02833699628


آدرس :قزوین، پونک، بلوار نخبگان، بالای داروخانۀ دکتر غلامپور، طبقۀ2، واحد8.


اخبار موسسه


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1398/09/12 ساعت : 12:14 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1398/06/12 ساعت : 7:46 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1398/03/02 ساعت : 9:00 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1397/09/27 ساعت : 7:24 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1397/09/06 ساعت : 7:47 PM


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1397/06/27 ساعت : 1:58 PM

توضیحات اسلایدر


ادامه مطلب ...


گروه رویداد : تست

مورخ : 1397/06/25 ساعت : 12:53 PM

ارتباط با ما

مدیر‌ـ‌مسئول: محسن فریدمهر -متولد 1363 قزوین -کارشناس‌ارشد نوازندگی ساز ایرانی (دانش‌آموختۀ دانشگاه هنر تهران) مدرس دانشگاه علمی‌ـ‌کاربردی فرهنگ و ارشاد استان قزوین ...