02833699628

شماره تماس :02833699628


آدرس :قزوین، پونک، بلوار نخبگان، بالای داروخانۀ دکتر غلامپور، طبقۀ2، واحد8.


درباره ما

درباره ما

مدیر‌ـ‌مسئول: محسن فریدمهر - متولد 1363 قزوین - کارشناس‌ارشد نوازندگی ساز ایرانی (دانش‌آموختۀ دانشگاه هنر تهران) 

مدرس دانشگاه علمی‌ـ‌کاربردی فرهنگ و ارشاد استان قزوین

عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی استان قزوین 1397

 

 

اعتلای سطح فرهنگ هر جامعه زمینه‌ساز پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. ازآنجایی که بین فرهنگ و هنر همواره رابطۀ عمیق و متقابلی وجود داشته‌ بنابراین گسترش فعالیت‌های هنری می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارتقاءِ حیات و تعاملات اجتماعی در تمام سنین تأثیرات ژرف و بنیادین بوجود آورد و فوائد ارزشمندی همچون تلطیف روحی، افزایش تمرکز و مهارت‌های جسمی‌ـ‌ذهنی، تقویت حافظه و تأثیرات درمانی پدید آورد. در راستای توسعۀ فعالیت‌های هنری، فراهم بودن بستری مناسب برای هنرمندان -چه در زمینۀ ارائۀ آثارهنری و چه در امور آموزشی و انتقال تجربیات به نسل آینده- بسیار مهم و ضروری می‌باشد.  

در زمینۀ آموزشِ فعالیت‌های هنری، مؤسسه‌ها و آموزشگاه‌های آزاد هنری می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند که امروزه تعداد قابل توجهی از آن‌ها در هر شهر و استانی مشغول به فعالیت هستند. البته مقولۀ آموزش همواره با چالش‌هایی نظیر کمبود مدرس‌های تحصیلکرده، باتجربه و متعهد، فقدان تخصصِ لازم در پیشینۀ برخی مدرسین، نبود امکانات مناسب آموزشی در آموزشگاه‌ها و همچنین عدم نظارت مدیر مجموعه بر روند پیشرفت هنرجوها و شیوۀ تدریس مدرس‌ها روبرو بوده است. در راستای بهبود و ارتقاءِ روند آموزشی برخی از مقولات حائز اهمیت هستند، ازجمله:

  • تخصص مدرس (دارای تحصیلات آکادمیک در دانشگاه‌های معتبر)
  • تجربه و پیشینۀ مدرس (سوابق آموزشی و اجرایی)
  • ارائۀ طرح درس مناسب و متناسب برای هر هنرجو
  • ایجاد انگیزه در هنرجو توسط مدرس و مدیر آموزشگاه (برگزاری اجراهای صحنه‌ای، ضبط آلبوم‌های هنرجویی و غیره)
  • فضای خوشایند و مطلوب محیط آموزشی
  • امکانات مناسب محیط آموزشی
  • توجه خاص و ویژه به آموزش روشمند و جذاب برای سنین پایه (موسیقی کودک)

 

 

 


ارتباط با ما

مدیر‌ـ‌مسئول: محسن فریدمهر -متولد 1363 قزوین -کارشناس‌ارشد نوازندگی ساز ایرانی (دانش‌آموختۀ دانشگاه هنر تهران) مدرس دانشگاه علمی‌ـ‌کاربردی فرهنگ و ارشاد استان قزوین ...