02833699628

شماره تماس :02833699628


آدرس :قزوین، پونک، بلوار نخبگان، بالای داروخانۀ دکتر غلامپور، طبقۀ2، واحد8.


هنرجویان برتر

علی پرندگام

همه

آنیتا تیموری

همه

پروانه درکی

همه

نازنین فاطمه رحمانی

همه

آرین صاحب نظر

همه

رومینا صاحب نظر

همه

عرفانه گروسی

همه

مطهره وکیلی

همه

تارا کریمی

همه

بهار زارعی

همه

بهار کریمی

همه

باران زارعی

همه

احسان ایمانی

همه

امید جوراب بافان

همه

سپنتا حاجی موسایی

همه

ارتباط با ما

مدیر‌ـ‌مسئول: محسن فریدمهر -متولد 1363 قزوین -کارشناس‌ارشد نوازندگی ساز ایرانی (دانش‌آموختۀ دانشگاه هنر تهران) مدرس دانشگاه علمی‌ـ‌کاربردی فرهنگ و ارشاد استان قزوین ...