02833699628

شماره تماس :02833699628


آدرس :قزوین، پونک، بلوار نخبگان، بالای داروخانۀ دکتر غلامپور، طبقۀ2، واحد8.جستجوی دوره بر اساس :

پیانو

نام استاد : تبسم بخت

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : هدیه تقوی

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : سحر شریفی

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو و موسیقی ...

نام استاد : شیوا قربانلو مقدم

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 6

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو و موسیقی ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

تئوری-سه تار-ها ...

نام استاد : محسن فریدمهر

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تئوری-سه تار-ها ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار

نام استاد : سحر شریفی

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تار و سه تار

نام استاد : محمدرضا علمدار

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 6

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تار و سه تار

روز های تشکیل : 
   
خروج

تمبک

نام استاد : مجید علمدار

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : تمبک

روز های تشکیل : 
   
خروج

دف

نام استاد : علی میزانی

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : دف

روز های تشکیل : 
   
خروج

دف بانوان

نام استاد : فاطمه سیمیاری

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 6

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : دف بانوان

روز های تشکیل : 
   
خروج

سازدهنی (هارمون ...

نام استاد : بهزاد افشار

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 10

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : سازدهنی (هارمون ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

سنتور

نام استاد : محمد سلیمی

گروه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه هر جلسه : 310000 ریال

تعداد جلسات : -1ظرفیت باقیمانده : 3

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : سنتور

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 بعدی 

ارتباط با ما

مدیر‌ـ‌مسئول: محسن فریدمهر -متولد 1363 قزوین -کارشناس‌ارشد نوازندگی ساز ایرانی (دانش‌آموختۀ دانشگاه هنر تهران) مدرس دانشگاه علمی‌ـ‌کاربردی فرهنگ و ارشاد استان قزوین ...